Ledningsanvisning - Tilläggstjänster

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningsärenden för att skydda nätägarnas infrastruktur. Vi erbjuder tilläggstjänster till frågeställarna för att möta deras behov av till exempel snabbare utsättning eller att få ledningar/kablar som går på deras egen fastighet markerade.

Prislista

Artikel Pris
Fysisk utsättning istället för karta (där nätägaren inte står för utsättning) 1 200 kr ex. moms*
Expressutsättning, kostnad per Nätägare 1 200 kr ex. moms
Återutsättning av samma geografi 1 616 kr ex. moms*
Inomgårdsnät 1 616 kr ex. moms*
Inomgårdnät privatperson 700 inkl. moms**
Timpris fälttekniker 695 kr/h ex. moms
870 kr/h inkl. moms
* I dessa utsättningsuppdrag ingår max två timmars arbetstid, inklusive eventuell restid. Om det tar längre tid debiteras timpris för fältteknikern enligt ovan prislista.
** I dessa utsättningsuppdrag ingår max en timmes arbetstid. Om det tar längre tid debiteras timpris för fältteknikern enligt ovan prislista.

Villkor vid beställning

Behov av 3e-part
Om utsättningen kräver att vi behöver ha 3e-part till exempel TMA skydd eller båttransport så faktureras ni även denna summa på en separat faktura (+ 8% administrationskostnad).

Expressutsättning
Expressutsättning innebär att utsättning sker arbetsdag 1–4 efter beställning. Den ordinarie utsättningen sker kostnadsfritt från arbetsdag 5. Expressutsättning beställs i Kundportalen genom att du där anger när du önskar få utsättningen genomförd. Det tillkommer då en avgift per Nätägare. Denna produkt erbjuds inte för större komplexare ärenden, då ombeds du kontakta Geomatikk Nätservice för att diskutera möjligheterna för tidigareläggning.

Utsättning av inomgårdsnät
Geomatikk söker efter och sätter ut de ledningar beställaren anvisar oss att söka efter. Vi tar ej ansvar för ev. andra ledningar eller ledningar som anvisats av beställaren men som ej kan hittas. Beställaren ansvarar för ev. grävskador gällande dessa ledningar.

Tjänsten ”Inomgårdnät privatperson” kan endast beställas av privatpersoner på privat tomtmark, där Geomatikk gör en utresa för att arbeta med en annan nätägare vid samma tillfälle. Tar arbetet över 1 timme tillkommer timpris fälttekniker.

Fysisk utsättning istället för karta (där nätägaren inte står för utsättning)
En del nätägare har valt att inte bekosta utsättning utan Geomatikk skickar endast karta. Om ni vill vara säkra på var kablarna ligger erbjuder vi utsättning mot en avgift. I de fall Geomatikk inte kan lokalisera dessa kablar reduceras avgiften till 800 kr ex. moms.

Avbeställning
Avbeställning måste ske senast kl. 12:00 dagen innan utsättning annars utgår full betalning.

Faktura
Fakturering sker efter att beställt arbete är utfört. Betalningsfrist 30 dagar.

Information om ert ärende
För information om beställt arbete, kontakta vår nätservice på 026-12 35 00. Ha ert ärendenummer framme när ni ringer så att vi enkelt kan hitta ert ärende.