Ledningsanvisning - Tilläggstjänster

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningsärenden för att skydda nätägarnas infrastruktur. Vi erbjuder tilläggstjänster till dig som är frågeställare om du till exempel önskar tidigarelägga utsättningen eller när du vill veta vart ledningar/kablar går på din egna mark.

Prislista

Artikel Pris
Fysisk utsättning istället för karta (där nätägaren inte står för utsättning) 1 616 kr ex. moms*
Tidigareläggning av utsättning 1 616 kr ex. moms
Återutsättning av samma geografi 1 616 kr ex. moms*
Inomgårdsnät 1 616 kr ex. moms*
Inomgårdnät privatperson 590 inkl. moms**
Timpris fälttekniker 662 kr/h ex. moms
830 kr/h inkl. moms
* I dessa utsättningsuppdrag ingår max två timmars arbetstid, inklusive eventuell restid. Om det tar längre tid debiteras timpris för fältteknikern enligt ovan prislista.
** I dessa utsättningsuppdrag ingår max en timmes arbetstid. Om det tar längre tid debiteras timpris för fältteknikern enligt ovan prislista.

Villkor vid beställning

Behov av 3e-part
Om utsättningen kräver att vi behöver ha 3e-part till exempel TMA skydd eller båttransport så faktureras ni även denna summa på en separat faktura (+ 8% administrationskostnad).

Tidigareläggning av utsättning
Tidigareläggning innebär att utsättning sker innan frist, som i normalfallet fem arbetsdagar. Vid större projekt där utsättning sker i etapper gäller tidigareläggningen endast för etapp1. För tidigareläggning av nästkommande etapper utgår ytterligare kostnad för dessa.

Utsättning av inomgårdsnät
Geomatikk söker efter och sätter ut de ledningar beställaren anvisar oss att söka efter. Vi tar ej ansvar för ev. andra ledningar eller ledningar som anvisats av beställaren men som ej kan hittas. Beställaren ansvarar för ev. grävskador gällande dessa ledningar.

Tjänsten ”Inomgårdnät privatperson” kan endast beställas av privatpersoner på privat tomtmark, där Geomatikk gör en utresa för att arbeta med en annan nätägare vid samma tillfälle. Tar arbetet över 1 timme tillkommer timpris fälttekniker.

Fysisk utsättning istället för karta (där nätägaren inte står för utsättning)
En del nätägare har valt att inte bekosta utsättning utan Geomatikk skickar endast karta. Om ni vill vara säkra på var kablarna ligger erbjuder vi utsättning mot en avgift. I de fall Geomatikk inte kan lokalisera dessa kablar reduceras avgiften till 800 kr ex. moms.

Avbeställning
Avbeställning måste ske senast kl. 12:00 dagen innan utsättning annars utgår full betalning.

Faktura
Fakturering sker efter att beställt arbete är utfört. Betalningsfrist 30 dagar.

Information om ert ärende
För information om beställt arbete, kontakta vår nätservice på 026-12 35 00. Ha ert ärendenummer framme när ni ringer så att vi enkelt kan hitta ert ärende.